Saturday, May 8, 2021

विनापरवाना हँण्ड सँनिटायझर बनविणारा अटकेत 2,18,366-00 रु.कि.चे हॅण्ड सँनिटायझर व साहीत्य जप्त - श्रीगोंदा पोलिसांची कारवाई

 विनापरवाना हँण्ड सँनिटायझर बनविणारा अटकेत 2,18,366-00 रु.कि.चे हॅण्ड सँनिटायझर व साहीत्य जप्त - श्रीगोंदा पोलिसांची कारवाई


दि.07/05/2021 रोजी श्रीगोंदा पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक श्री रामराव ढिकले यांना गुप्त बातमीदारामार्फत माहीती मिळाली की, इसम नामे विकास गुलाब तिखे रा. काष्टी ता. श्रीगोंदा जि. अहमदनगर हा विनापरवाना बेकायदेशिर रित्या हॅण्ड सॅनिटायझर तयार करुन स्वताचे अर्थिक फायद्याकरीता त्याची विक्री मेडीकल दवाखाना इत्यादी ठिकाणी करत आहे. अशी माहीती मिळाले वरुन त्यांनी अन्न व औषध प्रसाशन विभागास संपर्क साधुन कारवाई करणेसाठी औषध निरीक्षक यांना बोलावुन पोलीस स्टेशनचे गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे अधिकारी व कर्मचारी यांना सदरची माहीती देवुन सुचना दिल्या त्यानुसार काष्टी ते तांदळी जाणारे रोडवर शिक्षक कॉलनी जवळ छापा मारला असता एका टिन पत्र्याचे शेडमध्ये इसम नामे विकास गुलाब तिखे वय 28 वर्षे रा. दत्तचौक काष्टी ता. श्रीगोंदा हा त्याचेकडील ड्रम मधील द्रव्याचे मदतीने निळे डाय (कलर) पाणी व इतर सोलुशन मिक्स करुन हँण्ड सॅनिटायझर तयार करताना त्यास सॅनिटायझर बनविण्याचे कोणतेही तांत्रिक ज्ञान नसताना व त्या अनुशंगाने त्याचे कडे कोणीही तज्ञ नसताना मिळुन आला त्याचेकडे सॅनिटायझर बनविण्याचे साहीत्य साधन त्यामध्ये 200 लिटरचे प्रत्येकी 6 बँरल 35 लिटरचे 20 कँन 5 लिटरचे 109 कँन, चंचुपात्र, नरसाळे, गाळण, प्रत्येकी 10 बॉटलचे तिन मोठे बॉक्स ज्यामध्य कलर डाय असलेल्या , वेगवेगळ्या फ्लेवर (सुगंधी) चार बॉटल 50 मिलीच्या 25 स्प्रे बॉटल स्टीकर, बिल बुक असे एकुण 2,18,366/- रु. किंमतीचे सॅनिटायझर तयार करण्यासाठी लागणारे साहीत्य व साधन सामुग्री मिळुन आल्याने व त्याचेकडे सदरचे हँण्ड सॅनिटायझर बनविण्याचा अन्न व औषध प्रशासन विभागाचा परवाना नसल्याने सदरचे तयार केलेले सॅनिटायझर हे जप्त करुन औषध निरिक्षक श्री अशोक तुकाराम राठोड, अन्न व औषध प्रशासन विभाग, अहमदनगर यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरुन श्रीगोंदा पोलीस स्टेशनला गु.रजि. नं.268/2021 भा.द.वि. कलम 420 सह ड्रग्ज अँण्ड कॉसमेटीक अँक्ट चे कलम 18 (c), 18 (A), 27 (b), (ii) व 28 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सदर गुन्ह्याचा तपास सपोनि दिलीप तेजनकर करत आहेत.


सदरची कामगिरी मा. श्री मनोज पाटील सो, पोलीस अधिक्षक अहमदनगर, मा. श्री ** सौरभकुमार अग्रवाल सो, अप्पर पोलीस अधिक्षक अहमदनगर, मा. श्री अण्णासाहेब जाधव सो, उपविभागीय पोलीस अधिकारी कर्जत विभाग कर्जत यांचे मार्गदर्शनाखाली श्रीगोंदा पोलीस ठाण्याचे श्री रामराव ढिकले पोलीस निरीक्षक श्रीगोंदा, औषध निरिक्षक श्री अशोक तुकाराम राठोड, अन्न व औषध प्रशासन विभाग, अहमदनगर, तसेच श्रीगोंदा पोस्टेचे सपोनि दिलीप तेजनकर, पोहेकॉ संभाजी शिंदे, पोकॉ प्रकाश मांडगे, पोकॉ दादा टाके, पोकॉ किरण बोराडे, पोकॉ गोकुळ इंगवले, पोकॉ संतोष कोपनर, पोकॉ शरद चोबे, मपोकॉ लता पुराणे यांनी केली आहे. **

Post a Comment

Whatsapp Button works on Mobile Device only